Инженерингова дейност на фирма Солидинженеринг ООД


Изработване на 2D-чертежи и 3D- компютърни модели, преработка на чертежи от хартиени в 3D- вариант. Работи се със следните програми:


AutoCad

Solid Works

Solid Edge

Inventor

Unigraphics


Всички служители владеят немски и английски език на задоволително до доброниво. При нужда изпращаме специалисти на място, включително в чужбина.